Otsi

  Search Results

  Close

  Uued Avastused Koensüüm Q10 Valdkonnas 14.07.2010

  6. Rahvusvahelise Koensüüm Q10 Assotsiatsiooni
  (International Coenzyme Q10 Association – ICQA) konverentsi peateemad


  Maikuu viimastel päevadel kogunesid Brüsselisse (Belgia) teadlased üle kogu maailma, et esitleda värskemaid teadussaavutusi koensüüm Q10 kohta.
  See võimas toitaine, mis avastati 1957. aastal, omab olulist rolli nii inimese hea tervise säilitamises kui ka haiguste ennetamises sellistes erinevates valdkondades nagu kardioloogia, neuroloogia ja isegi odontoloogia.

  Vaatamata asjaolule, et tegemist on organismis endogeenselt sünteesitava ja ka looduses esineva ainega, mistõttu seda ei ole võimalik patenteerida, eksisteerib teadusringkondades koensüüm Q10 vastu väga elav huvi, mida võib selgitada järgnevaga:

  Q10 on ohutu

  • koensüüm Q10-ga läbi viidud uuringute käigus ei ole mitte kunagi täheldatud tõsiseid kõrvaltoimeid, isegi siis, kui uuringutes kasutati väga kõrgeid Q10 annuseid  ning uuringud kestsid mitmeid aastaid


  Q10 on efektiivne

  • kuigi koensüüm Q10 toime mõnede näidustuste osas on paremini dokumenteeritud kui teiste, saame kindlalt öelda, et Q10 on tõestanud oma positiivset toimet ja seda eriti südamepuudulikkuse ja hüpertensiooni korral.


  Käesolev kokkuvõte sisaldab huvitavamaid väljavõtteid 6. Rahvusvahelise Koensüüm Q10 Assotsiatsiooni ICQA konverentsil käsitletud teemadest.

  Pharma Nordist
  Pharma Nord tõi esimesena Euroopas turule koensüüm Q10 preparaadi. Alates 1990. aastast, mil Bio-Quinone Q10 apteegilettidele jõudis, on Pharma Nordi eesmärgiks koguda Q10 biosaadavuse, efektiivsuse ja ohutuse kohta võimalikult põhjalik teaduslik andmebaas. Tänaseks on publitseeritud üle 80 uuringu, mis on läbi viidud Bio-Quinone Q10-ga ning see nimekiri täieneb.

  • Pharma Nord tõi esimesena Euroopas turule Q10 ravimpreparaadi (Myoquinone®) kroonilise südamepuudulikkuse täiendavaks raviks
  • Pharma Nord on Euroopas koensüüm Q10 segmendi turuliider
  • Pharma Nordi toode Bio-Quinone Q10 on Rahvusvahelise Koensüüm Q10 Assotsiatsiooni (International Coenzyme Q10 Association, ICQA) ametlik referentstoode
  • Bio-Quinone Q10 müüakse enam kui 45 riigis üle kogu maailma.


  Fertiilsus

  Abi infertiilsetele meestele
  Koensüüm Q10 võib aidata viljatuid mehi, suurendades nende seemnerakkude arvu ja taastades laiskade seemnerakkude liikuvuse

  Ligikaudu ühel paaril seitsmest esineb probleeme laste saamisega ning sellise murega paaride hulk suureneb, prognoosivad eksperdid. Ja ligi pooltel juhtudel esinevad probleemid mehel. Kui põhjuseks on seemnerakkude vähesus ja/või aeglased spermatosoidid, võib koensüüm Q10 pakkuda mõningast abi.

  Iraani teadlased Shahid Beheshti Ülikoolist Teheranis leidsid, et Q10 võib oluliselt parandada seemnevedelikku iseloomustavaid näite, mis on olulised edukaks viljastamiseks.

  Uuritavatele manustati 26 nädala jooksul 300 mg koensüüm Q10 päevas. Uuringu lõppedes leiti muuhulgas, et koensüümi Q10 kasutanud meestel suurenes seemnerakkude arv 21% ning seemnerakkude liikuvus paranes 30% võrreldes platseebogrupi uuritavatega.

  Selle uuringu teine huvipakkuv avastus oli koensüüm Q10 võime alandada nii luteiniseeriva hormooni (LH) kui ka folliikuleid stimuleeriva hormooni (FSH) taset. Nende kahe hormooni kõrget taset on sageli seostatud meeste viljatusega. Samuti tõusis koensüümi Q10 kasutanud meestel testosterooni tase 17%.

  Kõik uuringus osalenud 212 meest põdesid idiopaatset oligoastenoteratospermiat (iOAT), haigust, mida iseloomustab väike seemnerakkude arv ning väheliikuvate seemnerakkude suur osakaal. Mainitud haigust  põeb umbes 30% infertiilsetest meestest.

  Allikas:
  Safarinejad M: Efficacy of Coenzyme Q10 Supplementation onSemen Parameters, Sperm Function and Reproductive Hormone Profiles in Infertile Men: A Double Blind, Placebo-Controlled, Randomized Study. Sixth Conference of the International Coenzyme Q10 Association, Brussels May 2010.

  Kardioloogia

  Tervem patsient, madalamad haiglakulud
  Koensüüm Q10 ja mõningate teiste mikrotoitainete kasutamine enne ja pärast südameoperatsioone näib olevat põhjendatud. See mitte ainult ei paranda mõõdetavaid südametervise parameetried, vaid aitab ka vähendada ravikulusid.

  Austraalia kardioloogid Alfred Hospital’is Melbourne’is professor Franklin R. Rosenfeldti juhtimisel tõestasid Integrative Cardiac Wellness Programmi (CWP) efektiivsust. CWP on organismi ainevahetust toetav mikrotoitainete manustamise programm, mis sisaldab koensüüm Q10, magneesiumi, alfa-lipoehapet ja kalaõli.

  Mikrotoitained, mille kogukulu patsiendi kohta on 290 Austraalia dollarit, aitasid vähendada patsientide haiglapäevade arvu ning suurendasid rehabilitatsiooni-programmides osalemist, aidates seeläbi kokku hoida kuni 4 400 dollarit patsiendi kohta.

  CWP käigus manustati patsientidele mikrotoitaineid kolm korda päevas kahe nädala jooksul enne patsiendi haiglasse saabumist. Haiglasoleku ajal ning neli nädalat pärast operatsiooni jätkasid patsiendid CWP-ga. Lisaks koolitati patsiente haiglas viibimise ajal tervislike eluviiside osas ning pärast haiglast lahkumist julgustati neid programmiga jätkama.

  Uuringu esmaseks eesmärgiks oli teada saada, kas CWP aitab alandada 24-tunni troponiin I (südamelihase kahjustust näitav marker) taset ja vähendada operatsioonijärgse kodade virvenduse esinemist. Kodade virvendus on südame rütmihäire, mis segab südame normaalset tööd.

  Võrrelduna uuringugrupiga, mille liikmed läbisid operatsiooni ilma ainevahetust toetava mikrotoitainete manustamiseta, täheldati CWP grupis olulist troponiin I taseme langust ja kodade virvenduse vähenemist.

  Huvitav on ka fakt, et väide, nagu kalaõli suured päevaannused võiksid suurendada veritsusaega operatsiooni käigus, ei vasta tõele. Dr. Rosenfeld jõudis järeldusele, et 4-5 grammi kalaõli (Bio-Marine, mida CWP osana kasutati) manustamisel päevas ei täheldatud mingeid probleeme.

  Allikas:
  Rosenfeldt F: Oxidative Stress and Metabolic therapy in Surgery and cardiovascular disease. Sixth Conference of the International Coenzyme Q10 Association, Brussels May 2010.

  Paljulubavad tulemused südamepuudulikkuse uuringus
  Q-symbio uuringu esialgsed tulemused näitavad oluliste biomarkerite paranemist kroonilise südamepuudulikkusega patsientidel, kes lisaks standardravile said lisaks koensüüm Q10.

  Üks kõige rohkem oodatud üritusi 6. Rahvusvahelise Koensüüm Q10 Assostsiatsiooni konverentsil oli laiaulatusliku, mitmeid riike hõlmava Q-symbio, koensüüm Q10 võimalusi südamepuudulikkuse ravis käsitleva uuringu, jätkuülevaade.

  Uuringusse lülitatud 550 kroonilise südamepuudulikkusega (NYHA III või IV) patsienti Aasiast, Austraaliast ja Euroopast saavad lisaks standardravile päevas 300 mg koensüüm Q10 või platseebot, mõlemad tooted on firmalt Pharma Nord. Uuring on tänaseks jõudnud lõpufaasi, kus uuringu läbiviijad koguvad ja analüüsivad kõigi osalevate keskuste andmeid.

  Olulise biomarkeri alanemine
  Professor Mortensen, Q-Symbio uuringu peakoordinaator Taanis, tegi esialgse kokkuvõtte tulemustest. Kuna kõik andmed ei ole veel koos, on olulisustestid tegemata, kuid esialgsed tulemused on positiivsed.

  Praegusel hetkel on kõige paljulubavam avastus, et marker BNP (B-tüübi natriureetiline peptiid) oli alanenud koensüüm Q10 grupis ja tõusnud platseebogrupis. BNP on valk, mis tekib südames vastuseks südamelihase venitusele ning see on kroonilise südamepuudulikkuse diagnoosimisel tunnustatud marker. BNP alandamine oli käesoleva uuringu üks peamiseid eesmärke.

  Uuringu II etapp alles käib
  Esitatud andmed on osa uuringu I etapist, kogutud pärast 16. uuringunädalat, et hinnata sümptomite, funktsionaalse võimekuse ja biomarkerite paranemist. Uuringu II etapp koosneb kahe-aastasest perioodist, mille käigus püütakse leida vastus hüpoteesile, et koensüüm Q10 võib vähendada raske kroonilise südamepuudulikkusega patsientide suremust ja hospitaliseerimist.

  Allikas:
  Mortensen SA: Status of the Q-SYMBIO study with short-term follow-up results. Sixth Conference of the International Coenzyme Q10 Association, Brussels May 2010.