Estonia | Select other Country

UURINGUTE ANDMEBAAS – PHARMA NORDI TOOTEARENDUSE NURGAKIVI

Pharma Nordi uurimis- ja arendusüksus on kursis värskeimate rahvusvaheliste toitumisalaste teadustöödega. Teaduslikud uuringud ja artiklid kogutakse kokku, töötatakse hoolikalt läbi ning katalogiseeritakse toidulisandite tööstuse kõige põhjalikumas uuringute andmebaasis, milles on hetkel enam kui 9000 teaduslikku uuringut. Need uuringud on aluseks uute toodete välja töötamisele ning olemasolevate toodete arendamisele.
 

Pharma Nord Archive

200 AVALDATUD UURINGUT PHARMA NORDI TOODETE KOHTA

Lisaks paljudele teadusartiklitele ja uuringutele, mida Pharma Nord kasutab uute toodete välja töötamisel ja olemasolevate parendamisel, on ettevõte ise läbi viinud üle 200 teadusajakirjanduses avaldatud uuringu. Sellised uuringud on garantiiks tarbijale, et tooted on kvaliteetsed, omavad lubatud toimet ning on samas ohutud.


PHARMA NORD JA VÄHIUURINGUD

Võitlus vähi vastu pakub meditsiiniteadlastele suuri väljakutseid. Pharma Nord osaleb aktiivselt rahvusvahelises uurimistöös vähktõve ennetuse ja ravi alal. Rahvusvaheline PRECISE uuring, mis keskendub seleeni rollile vähktõve ennetamisel, on üks suuremaid ja ambitsioonikamaid teadusprojekte, mis selles valdkonnas kunagi tehtud. Pharma Nord on kogu uuringu, mis hõlmab 40 000 osalejat Taanist, Rootsist ja Suurbritanniast, ametlik seleeni- ja platseebotablettidega varustaja.

 

REFERENTSTOODE

Tänu oma väga heale biosaadavusele ja selle dokumenteeritusele erinevates teadustöödes, on Pharma Nordi koensüüm Q10 Rahvusvahelise Koensüüm Q10 Assotsiatsioooni referentstoode ning seda on uuritud enam kui 70 teadustöös. Veelgi enam, tõsiasi, et see toode on olnud turul peaaegu 20 aastat, annab kindluse selle toote ohutuse osas.
 

PHARMA NORD JA SÜDAMEUURINGUD

Pharma Nord toetab aktiivselt teadustööd leidmaks uusi südamehaiguste ravi mooduseid, mis tõstaksid elukvaliteeti neil inimestel, kes vanuse või haiguse tõttu kannatavad koensüüm Q10 puuduse käes. Lisaks sellele lükkas Pharma Nord käima suure rahvusvahelise uuringu Q-SYMBIO, mis uuris koensüüm Q10 efekti täiendava ravimina kroonilise südamepuudulikkusega patsientidel. 


KONVERENTSID JA SÜMPOOSIUMID

Paljudes teadusvaldkondades tekib tänapäeval uut informatsiooni nii kiiresti, et on lausa hädavajalik korraldada regulaarseid sümpoosiume, kuhu kogunevad teadlased kogu maailmast ning kus tutvustatakse viimaseid avastusi. Paljudel juhtudel on Pharma Nord olnud selliste teadusürituste korraldajaks või kaaskorraldajaks. Praeguseks on teadussümpoosiume ja konverentse korraldatud Q10, CLA ja seleeni kohta.

 

TARBIJATE KOGEMUSED

Meie jaoks on hindamatu väärtusega meie toodete tarbijate kogemused. Kuigi neid kogemusi saab vaevalt klassifitseerida kui “teaduslikult dokumenteeritud andmeid”, annavad need meile siiski hea ettekujutuse selle kohta, kas tooted vastavad tarbijate ootustele oma toime osas ja millised on tarbijate ootused uutele toodetele. Seetõttu kutsume tarbijaid aktiivselt meiega ühendust võtma, kui te soovite oma kogemusi nii meie kui ka teistega jagada.