Otsi

  Search Results

  Close

  Kõrgema kvaliteediga toidulisand

  Kõik Pharma Nordi tootmisüksused ja tööprotsessid vastavad üheaegselt rangetele GMP (ravimite) ja HACCP (toidulisandite) nõuetele. Põhjuseks on see, et täpselt ühesuguse tootmisprotsessi käigus valmivad nii ravimid kui toidulisandid. Iga tootmisüksuse töötaja on koolitatud sõltumata tooteliigist järgima tootmisel samu protseduure nii kvaliteedi, hügieeni kui ka dokumenteerimise osas. Sel moel ei pea töötajad muretsema, mis tüüpi standardeid erinevaid tooteid valmistades järgida. Kehtib vaid üks standard – kõige rangem.

  Toorainete ladu

  Toorainete lattu võtame vastu kõik osised, mida on vaja valmistoodete tegemiseks: pakendid, abiained ning toimeained tablettide ja kapslite tootmiseks.


  Sisseost

  Pharma Nord kasutab ainult sellistelt varustajatelt pärit toorainet, kes suudavad vastata meie ülimalt kõrgetele kvaliteedinõuetele. Igal toormaterjalil on oma spetsifikatsioon, millele ta peab vastama. See ei puuduta ainult toimeaineid, vaid ka abiaineid ja pakendeid. Pharma Nordi kvaliteedikontrolli juht inspekteerib isiklikult kõiki meie toimeainete tarnijate tehaseid.

   

  Kontrollitav tootmisahel

  Kõik toormaterjalid registreeritakse ning varustatakse unikaalsete seerianumbritega, nii et neid saab jälgida kogu tootmisprotsessi jooksul.

   

  Karantiin

  Saabumisel saadetakse kõik toorained ja pakenditoorikud karantiini. Seda selleks, et olla kindel kaupade kvaliteedinõuetele vastavuses. Alles siis, kui need on kontrollitud ja vabastatud karantiinist, lubatakse neid transportida tootmisalale. Kaubad, mis ei vasta nõuetele, saadetakse tarnijale tagasi või hävitatakse.

  Laboratoorium

  Pharma Nordi laboratoorium viib läbi mitmeid analüüse, mis on vajalikud toidulisandite ja ravimite tootmisel. Kuigi usaldame täielikult oma toorainetega varustajaid, kellega oleme aastaid koostööd teinud, analüüsime alati tooraineid. Lisaks võetakse ja uuritakse tootmisprotsessi käigus juhuslikke proove, samuti analüüsitakse põhjalikult valmistoodangut. Mõned analüüsid, mille läbi viimiseks on vaja eritehnikat, viiakse läbi akrediteeritud laborites väljaspool Pharma Nordi.

   

  Ranged nõuded

  Nii toidulisandeid kui ravimeid kontrollitakse vastavalt detailsetele eeskirjadele. Näiteks testime, kas kapslid ja tabletid sulavad teatud kindla aja jooksul, et tagada toimeainete efektiivne vabanemine ja imendumine kehas. Samuti kontrollime, et suurus ja kaal vastaks spetsifikatsioonile. Kõik toodetud toidulisandid peavad vähemalt kord aastas läbima juhuvalimi kontroll-analüüsi, samas kui iga toodetud ravimiseeria kohta tehakse kontrollanalüüs, et dokumenteerida selle nõuetele vastavus.


  Säilivusaja testimine

  Kõikide ravimite ja teatud toidulisanditega viiakse läbi ka säilivusaja kontroll, et kindlustada aktiivsete toimeainete õige kontsentratsioon kuni säilivusaja lõpuni. Seda kontrolli viiakse läbi teatud temperatuuril ja niiskustasemel spetsiaalsetes kliimakappides, eesmärgiga dokumenteerida toodete kvaliteeti kogu säilivusaja kestel.

   

  Kvaliteedikontrolli osakond - registreerimisosakond

  Kvaliteedikontrolli osakond vastutab kvaliteedi tagamise ja kontrolli eest. Selles ametis olev isik (kvaliteedikontrolli juht) peab olema tootmisest sõltumatu.
   

  Sertifitseerimine

  Pharma Nord on nii toidulisandite kui ravimite sertifitseeritud tootja. Me rakendame alati kõige rangemaid ravimite (GMP) ja toidulisandite (HACCP) tootmisnõudeid.

  GMP on lühend terminist Good Manufacturing Practice (e.k. hea tootmistava) ning see sisaldab mitmeid kvaliteedinõuete eeskirju, millest lähtutakse ravimite ja toimeainete tootmisel. Kõik Pharma Nordi tootmisosakonna töötajad, teiste hulgas laotöötajad, on koolitatud järgima GMP nõudeid. See hõlmab töötaja kontrolli enda tegevuse ja väliste tegurite üle.

  Lisaks GMP-le rakendab Pharma Nord ka HACCP-d (Hazard Analysis and Critical Control Points, e.k. Ohuanalüüsi ja kriitiliste kontrollipunktide süsteem), mis baseerub riskianalüüsidele ja kriitilistele kontrollpunktidele toidu tootmisel.


  Sisekontroll

  Kvaliteedikontrolli osakond vastutab muuhulgas toorainete, vahesaaduste, pakendikomponentide ja valmistoodete kontrolli eest. Osana sellistest kontrolliprotseduuridest hindab kvaliteediosakond tooteseeria dokumentatsiooni ning tootmisprotsessi kontrolli ja analüüside tulemusi võrrelduna ettenähtud spetsifikatsioonidega. Kui nõuded on täidetud, lastakse tooted vabaks. Kui mitte, siis need hävitatakse.
  Kvaliteediosakond säilitab iga tooraineseeria ja valmistoodete partii näidiseid vähemalt kuus aastat, et võimaldada kontrollanalüüse terviseinstitutsioonide nõude või kaebuste korral.


  Väliskontroll

  Lisaks Pharma Nordi sisekontrollile külastavad meid regulaarselt Taani Ravimiameti ja Taani Veterinaar- ja Toiduameti esindajad, kes kontrollivad hoolikalt dokumentatsiooni ja vaatavad üle meie tootmishooneid ja –protseduure. Lisaks külastavad meid sageli mitmed meie suurkliendid.
   

  Registreerimisosakond

  Iga ravimite ja toidulisandite tootja peab kursis olema paljude seaduste ja määrustega, eriti kui tooteid eksporditakse ja müüakse teistesse riikidesse. Seda mahukat ülesannet täidab Pharma Nordi registreerimisosakond.


  Sama toode - erinevad nõuded

  Meie registreerimisosakond vastutab kõigi Pharma Nordi toodete registreerimise ja aruandluse eest, et neid saaks seaduslikult turustada erinevates riikides. Iga riigi ja selle kohalike nõuete jälgimine on mahukas ülesanne: tuleb teada, kas toode on konkreetses riigis ravim või toidulisand ja millised toimeaine kogused on lubatud. Mitmetel juhtudel on mõnedes riikides toode turustatud ravimina, teistes toidulisandina.

  Tootmisosakond

  See on Vojensis asuva Pharma Nordi tootmishoone „süda“. Just siin muudetakse range kontrolli all kõik erinevad toorained tablettideks ja kapsliteks. Selleks, et tootmisahel oleks täielikult kontrollitav, varustatakse iga partii unikaalse seerianumbriga.

   

  Hügieen

  Enne tootmisalasse sisenemist juhatatakse teid läbi garderoobi ja palutakse selga panna valge kittel, kaitsemüts ja puhtad jalanõud. Lisaks juhendatakse, kuidas põhjalikult pesta käed.
  Kogu tootmisalal on kerge ülerõhk, et tolmuosakesed ei saaks ruumidesse sisse. Kõik siinsed töötajad peavad tootmisprotsessi käigus kokkupuutes toodetega, näiteks kaalumisel ja näidiste võtmisel, kandma kindaid.

   

  Tablettide tootmine

  Esimeses ruumis segatakse tablette. Siin segatakse koostisosad vastavalt pikale standardprotseduuride nimekirjale, mida jälgitakse hoolikalt kogu protsessi käigus.
  Kokku segatud pulber valatakse mobiilsesse konteinerisse, mida saab viia järgmise masina juurde. Seal pressitakse pulber tablettideks või pannakse kõvakapslitesse.
  Hiljem kaetakse tabletid kaitsekihiga, mis pikendab nende säilivusaega ja muudab nende neelamise lihtsamaks. Mõned tabletid peavad olema kindlat värvi, kas siis toimeainete kaitsmiseks või selleks, et neid oleks hõlpsam ära tunda.


  Kapslite tootmine

  Tootmisosakonnas valmistatakse ka erinevat tüüpi kapsleid. Pharma Nordi spetsialiteediks on erinevate pehmete želatiinkapslite tootmine. Toimeaine segatakse õlilahusesse ning kapseldatakse pehmesse želatiini.
  Tootmise käigus mõõdetakse ja kontrollitakse kapslite täidist hoolikalt ning samuti tehakse kindlaks, et želatiinkate oleks õige paksusega. Kõik see dokumenteeritakse tootmisprotsessi käigus teatud ajaliste intervallide järel ning valmistooteid kontrollitakse hiljem juhuslikult võetud näidistest Pharma Nordi oma laboratooriumis.
  Kui kapslid on kokku pandud, juhitakse need läbi mitmete kambrite, mis toimivad trummelkuivatitena. Hiljem kogutakse kapslid suurtele plastalustele ning asetatakse spetsiaalsesse kuivatisse päevaks või kaheks. Kuivad kapslid sorteeritakse, vale kuju või suurusega kapslid eemaldatakse. Nüüd on ülejäänud partii valmis pakendamiseks suurtesse plastkottidesse, mis paigutatakse kuni kvaliteedikontrolli lõpuni karantiini.


  Kontroll

  Tootmise käigus aitavad mitmed kontrolliprotseduurid tagada, et kõik toimub korrektselt. Iga partii tootmise lõpus kontrollitakse hoolikalt kapslite või tablettide kaalu, sisaldust, lahustumisaega jne.
  Samal ajal vaadatakse üle kõik kontrolldokumendid, mis näitavad, kas kõik protseduurid on läbi viidud vastavalt nõuetele. Iga preparaadiseeria tootmine hõlmab tervelt 32 erineva kontrolldokumendi täitmist.


  Puhastamine

  Iga tootmistsükli järel puhastatakse masinad, eemaldades väiksemagi jälje eelmisest tootmisest ning valmistatakse masinad ette järgmiseks tootmistsükliks. Puhastusprotseduur on väga aeganõudev. Puhastamine on nii suuremahuline töö, et ühe masina ettevalmistamine järgmiseks tootmistsükliks võib aega võtta kuuest kuni 24 tunnini.
  Ka kõik puhastusprotseduurid tootmisalal on valideeritud, mis tähendab, et nende efektiivsus on tõestatud, nii et tooteid ei ohusta saastumine. Puhastustöid kontrollitakse ja dokumenteeritakse vastavate kontroll-lehtede alusel.

  Hügieeniline pakendamine

  Blisterpakend tagab hea hügieeni ja säilivuse

  Tegelikult on selleks konkreetne põhjus, miks Pharma Nordi tooted pakitakse blisterpakenditesse ega valata lihtsalt purkidesse või pudelitesse. Soovime, et meie preparaadid oleksid võimalikult hästi kaitstud.

  Niipea, kui avate vitamiinipurgi korgi, hakkavad tablettides olevad aktiivsed koostisosad lagunema. Uuringud on näidanud, et kui hoiate purki niiskes keskkonnas - köögis või vannitoas - siis võib vees lahustuvate vitamiinide toiteväärtus drastiliselt langeda. Halvimal juhul võib aktiivne koostisosa isegi täielikult kaduda vaid ühe nädalaga.

  Seega on just blisterpakend kõige hügieenilisem variant. Kui teil on vaja tablette ja kapsleid purgist või pudelist kätte saada, tuleb teil sõrmedega purgist preparaat võtta või kallata tabletid käe peale. Sedasi levivad bakterid ja teised mikroorganismid toidulisandite purki või pudelisse.

  Paljudel inimestel seisab see purk/pudel mitu kuud lahtiselt – ning ehk on peres veel neid, kes oma sõrmedega purgist tablette võtavad? Igal juhul moodustub nii tõeliselt hea kasvulava bakterite ja teiste mikroorganismide paljunemiseks.

  Blisterpakendiga saate kõige paremini kaitsta toidulisandeid, mille eest olete maksnud - isegi peale seda, kui olete juba hakanud neid tarbima.

  Pakendamine ja ladustamine

  Kui tooted on kvaliteediosakonna poolt väljastatud, on nad valmis pakendamiseks. Pärast pakendamist ja enne majast välja saatmist hoitakse tablette ja kapsleid suurtes konteinerites, valmistoodangu laos. Alati, kui uus partii pannakse kastidesse ja transporditakse jaemüüjatele riikidesse, kus meie toodangut müüakse, võetakse teatud kogus tablette või kapsleid kontrolli eesmärgil nendest konteineritest välja.

   

   

   

  Toidulisand või ravim

  Tootmisprotsessi võidakse jagada mitmeks erinevaks väiksemaks osaks, näiteks juhtudel, kui toode on saadaval erinevates riikides või erinevates pakendisuurustes. Mõni toode vastab erinevatele reeglitele, nii et täpselt sama toode võib ühes riigis olla toidulisand ja teises ravim.
  Seetõttu toodetakse kõiki preparaate vastavalt kõige rangeimale standardile. Preparaati, mida on toodetud kui ravimit, saab vabalt müüa toidulisandina. Vastupidine aga pole võimalik.

  Valmistoodangu ladu

  Pärast seda, kui valminud tooted on pakendatud kastidesse ja kvaliteediosakonna poolt vabastatud, saadetakse need veoautodega hulgiladudesse ja jaemüüjatele üle maailma. Pharma Nordi toidulisandeid ja ravimeid võib leida müügil enam kui 45 riigis.
  Pharma Nordi tooted on saadaval peamiselt sellistes müügikohtades, kus klientidel on võimalik saada kvaliteetseid nõuandeid. Sellisel moel saame pakkuda lõpptarbijale parimaid tingimusi õige preparaadi valimisel.
  Dokumenteeritud omadustega tooted ja müük apteekide kaudu, kus ostja saab professionaalset nõu, on peamiseks põhjuseks, miks Pharma Nord on edukas ja tunnustatud kogu maailmas.
  Aastate jooksul on Pharma Nord võitnud erinevates riikides mitmeid erialaliitude ja tarbijaorganisatsioonide auhindu.

  Toodetud Taanis

  Kõik Pharma Nordi tooted on pärit meie kaasaegsest tootmisüksusest Vojensis, mis asub Jüütimaa lõunaosas. Kui me ütleme „toodetud Taanis“, siis see ei ole vaid sõnakõlks. Meie tooted ei ole välistootjatelt sisse ostetud kapslid ja tabletid, mis on Taanis pakendatud. Kõik meie tooted on tehtud algusest lõpuni Taanis. Tooted on valmistatud kooskõlas Taani seadusandlusega ning Taani terviseinstitutsioonide pilgu all.