Estonia | Select other Country

Otsime ambitsioonikat tootekonsultanti, kellel on suur huvi meditsiini vastu ning soov areneda. Huvi tervisetoodete ja tervislike eluviiside vastu on eeliseks. Otsime töötajat täistööajaga.

 

Töö kirjeldus

  • Läbi viia koolitusi ja teha kvaliteetset koostööd apteekide, tervisespetsialistide ja tarbijatega.
  • Teha turu-uuringuid ja koostada vastavaid raporteid.
  • Täita enda tööülesandeid vastavalt organisatsiooni kommunikatsioonistrateegiale.


Nõudmised kandidaadile

Sobiv kandidaat on hea suhtleja, hästi organiseeritud ja soovib end proovile panna professionaalses ja tiheda konkurentsiga keskkonnas. Kandidaat on tuttav nišitoodete turustamise ja müügiga. Sobiv kandidaat on võimeline saavutama häid müügitulemusi loengute ja muude sarnaste ürituste käigus tehtud töö tulemusena. Antud töö vajab head suhtlemisoskust ja võimet enda sõnumit edukalt edasi anda. Eelise annab haridus meditsiini, farmakoloogia või toitumise vallas, kuid see ei ole eelduseks.

  • Vajalikud on eesti, vene ja inglise keele oskus.
  • Vajalik on B-kategooria juhtimisõigus.
  • MS Office
     

Sooviavaldus

Palun saatke enda eesti- või inglisekeelne kaaskiri koos elulookirjeldusega aadressile Uus-Sadama 21-208, 10120 Tallinn - Pharma Nord Eesti OÜ.

Lisainformatsiooni saate telefoninumbrilt 5377 5888.
 Pharma Nord is one of Europe’s leading manufacturers of preventative nutritional supplements and medical drugs. With its main office and production in Denmark and with 25 subsidiaries and 20 business partners abroad, Pharma Nord covers a large geographical scope. Pharma Nord’s products are known and sold in Europe, in the Middle East, and on the rapidly expanding markets of Asia, Russia, and the United States.